Informatii GDPR

Detalii de prelucrare a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor
Obiectul și durata prelucrării Datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor
Obiectul și durata prelucrării Datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor sunt stabilite în termenii si conditiile site-ului.
Natura și scopul prelucrării Datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor
Părțile prelucrează Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, pe durata de aplicare a Contractului și exclusiv în scopul executarii obligațiilor asumate prin
Contract.
Tipurile de date cu caracter personal ale Utilizatorilor care urmează să fie prelucrate
Nume si prenume
Telefon
E-mail
Adresa de facturare
Adresa de livrare
Numele si prenumele persoanei care primește comanda
Telefonul persoanei care primește comanda
Categoriile de persoane vizate la care se referă Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor
Utilizatori
Drepturile și obligațiile Intermediarului/Clientului
Drepturile și obligațiile Intermediarului si ale Clientului sunt stabilite în termenii si contitiile site-ului.

 

Drepturile persoanelor vizate
Partile sunt răspunzătoare cu privire la asigurarea exercitării oricărui drept al Persoanelor Vizate recunoscut de Legislaţia aplicabilă privind protecția Datelor în legătură cu orice Prelucrare a Datelor acestora cu caracter personal ale Utilizatorilor. Această obligație include, fără a se limita la, furnizarea tuturor informațiilor prevăzute la articolele 13 și 14 RGDP, asigurarea Prelucrării Datelor acestora cu caracter personal ale Utilizatorilor în baza unui temei legal prevăzut de către RGDP, precum și răspunsul la orice solicitare primită de la o Persoană Vizată în legătură cu Prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor.